Pravila privatnosti

 

Ova stranica obrađuje osobne podatke korisnika svojih usluga i posjetitelja stranica je u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679, Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka N.N. RH br. 42/2018).

Poštujemo vašu privatnost i obrađujemo osobne podatke pošteno, zakonito i transparentno, isključivo na temelju valjanih pravnih osnova, odnosno sukladno vašim suglasnostima za obradu.

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u vezi s korištenjem Vaših osobnih podataka i rado ćemo Vam pomoći.
Ova Politika o privatnosti (dalje: Politika) opisuju koje vaše osobne podatke prikupljamo, na koji način obrađujemo te u koje svrhe ih upotrebljavamo, o vašim pravima povezanim s vašim podacima, kako ih štitimo, kome ih prosljeđujemo, koliko ih čuvamo…
Pristup ovoj internetskoj stranici je slobodan i ne zahtijeva registraciju.

Korištenjem ove Web stranice i/ili naših usluga dajete suglasnost da se vaši osobni podaci obrade na način koji je opisan u ovoj Politici o privatnosti.

Sadržaj

 1. Definicije iskorištene u ovoj Politici
 2. Načela zaštite podataka kojima se vodimo
 3. Kakva su Vaša prava u vezi s osobnim podacima
 4. Koje osobne podatke skupljamo o Vama
 5. Kako koristimo Vaše privatne podatke
 6. Tko još ima pristup Vašim privatnim podacima
 7. Kako štitimo Vaše podatke
 8. Koliko čuvamo Vaše podatke
 9. Informacije o kolačićima
 10. Web stranice i kolačići trećih strana
 11. Kontakt informacije
 12. Promjena Politike o privatnosti

1. Definicije

Osobni podaci – svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati.

Obrada – svaka radnja ili skup radnji izvršenih na Osobnim podacima ili skupu osobnih podataka.

Voditelj obrade – fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka.

Izvršitelj obrade – fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.

Ispitanik – fizička osoba čiji se Osobni podaci obrađuju.  

Dijete – fizička osoba mlađa od 16 godina.

2. Načela zaštite podataka

Prikupljene osobne podatke obrađujemo uz obaveznu primjenu odgovarajućih pravnih, tehničkih i organizacijskih mjera sigurnosti kako bismo spriječili svaku neovlaštenu obradu podataka. Pristup vašim osobnim podacima ograničen je samo na one zaposlenike kojima su te informacije nužne  u pružanju naših usluga. Kontinuirano educiramo naše zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i zaštiti Vaših podataka. Prikupljamo samo one podatke koji su nužni za predmetnu obradu i ne čuvamo ih dulje nego li je to potrebno, odnosno određeno zakonskim propisima.

Obećavamo da ćemo se voditi sljedećim načelima zaštite podataka:

 • Obrada je zakonita. Aktivnosti naše obrade imaju zakonitu osnovu. Uvijek uzimamo u obzir Vaša prava prije obrade osobnih podataka. Pružit ćemo Vam informacije u vezi s obradom po zahtjevu.
 • Obrada je ograničena svojom svrhom. Aktivnosti naše obrade u skladu su sa svrhom zbog koje su osobni podaci skupljeni.
 • Obrada je završena s minimalnim podacima. Mi skupljamo i obrađujemo minimalnu količinu Vaših osobnih podataka potrebnih za bilo koju svrhu.
 • Obrada je ograničena vremenskim intervalom. Nećemo čuvati Vaše osobne podatke duže no što je potrebno, osim ako zakonskim propisom nije drugačije određeno.
 • Učinit ćemo sve kako bi se osigurala točnost podataka.
 • Učinit ćemo sve kako bi se osigurao integritet i povjerljivost podataka.

3. Vaša prava kao ispitanika

Vi kao ispitanik imate određena prava u vezi s vašim osobnim podacima. Ako želite daljnje informacije u vezi tih prava ili želite koristit bilo koje od njih, obratite nam se putem adrese e-pošte s detaljima navedenima na kraju ove Politike. Podložno određenim iznimkama koje su zakonom dopuštene, imate sljedeća prava:

 1. Pravo na informaciju – podrazumijeva da imate pravo znati obrađuju li se Vaši privatni podaci; koji podaci su skupljeni, odakle se dobivaju i zašto se i od strane koga obrađuju.
 2. Pravo na pristup – podrazumijeva da imate pravo da pristupite podacima skupljenim o Vama i od Vas. To uključuje i pravo na zahtjev i dobivanje kopije skupljenih Vaših osobnih podataka.
 3. Pravo na ispravak – podrazumijeva da imate pravo da zatražite ispravku ili brisanje Vaših osobnih podataka koji su netočni ili necjeloviti.
 4. Pravo na brisanje – podrazumijeva da u određenim okolnostima možete zatražiti brisanje Vaših privatnih podataka iz naših zapisa.
 5. Pravo na ograničavanje obrade – podrazumijeva da ako se određeni uvjeti ispune, imate pravo ograničiti obradu Vaših osobnih podataka.
 6. Pravo na prigovor na obradu – podrazumijeva da u određenim slučajevima imate pravo na prigovor na obradu Vaših osobnih podataka, na primjer u slučaju direktnog marketinga.
 7. Pravo na prigovor na automatsku obradu – podrazumijeva da imate pravo na prigovor na automatsku obradu, uključujući profiliranje; i da ne budete predmet odluke zasnovane isključivo na automatskoj obradi. Ovo pravo možete iskoristiti kada god postoji ishod profiliranja, koji prouzrokuju pravne efekte koji se Vas tiču ili se djelomično odnose na Vas.
 8. Pravo na prijenos podataka – imate pravo nabaviti Vaše osobne podatke u format koje uređaj može čitati ili ako je to izvodivo, direktan transfer od jednog Voditelja obrade na drugog.
 9. Pravo na podnošenje žalbe – u slučaju da odbijemo Vaš zahtjev, garantiran pravom na pristup, dostavit ćemo Vam razlog zašto se to dogodilo. Ako niste zadovoljni kako se prema Vašem zahtjevu odnosi, molimo Vas da nas kontaktirate.
 10. Pravo na pomoć nadzornog tijela – podrazumijeva da imate pravo na pomoć od strane nadzornog tijela Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, HR – 10 000 Zagreb, email: azop@azop.hr.
 11. Pravo na povlačenje suglasnosti – imate pravo da povučete bilo koju suglasnost na obradu osobnih podataka.

Razmotrit ćemo sve vaše zahtjeve i pružiti vam odgovor u razumnom roku (i u svakom slučaju u roku od mjesec dana od vašeg zahtjeva, osim ako vam kažemo da imamo pravo na dulje razdoblje dopušteno mjerodavnim zakonom). Napominjemo, međutim, da određeni osobni podaci mogu biti oslobođeni takvih zahtjeva u određenim okolnostima, na primjer, ako ih moramo zadržati, jer obradom tih podataka ispunjavamo naše zakonske obveze ili su nam potrebni u svrhu uspostave, provedbe ili obrane pravnih zahtjeva.
Možemo zatražiti od vas da nam dostavite informacije potrebne za potvrdu vašeg identiteta prije nego što odgovorimo na bilo koji zahtjev koji postavite.

Ako želite znati više o tim pravima, kad se možda ne primjenjuju ili su izuzeta, obratite nam se za detalje navedene na kraju ove Politike.

4. Podaci koje skupljamo

4.1. Informacije automatski skupljene o Vama
To podrazumijeva informacije koje se automatski skladište putem kolačića ili drugih alata za sesije. Ove informacije se koriste zbog poboljšanja korisničkog iskustva. Kada koristite ili gledate sadržaj naše stranice, Vaše aktivnosti moraju biti prijavljene.

4.2. Javno dostupne informacije.
Možemo sakupiti informacije o Vama koje su javno dostupne.

5. Kako koristimo vaše osobne podatke

Koristimo Vaše osobne podatke s ciljem da:

 • pružimo informacije o našim uslugama
 • poboljšamo Vaše korisničko iskustvo;

Vaše osobne podatke koristimo samo na zakonitim osnovama kao što su zakonski propisi, ugovorni odnosi, legitimni interes (npr. Zamolbe za posao, video nadzor, GPS) ili uz vašu privolu (nagradne igre, nagradni natječaji, marketinške aktivnosti).

Otvorene zamolbe za posao
Podatke koje nam pošaljete kroz otvorene zamolbe za posao obrađuju se isključivo u svrhe obavljanja selekcijskog postupka pri zapošljavanju, a čuvaju se najduže šest mjeseci.

Video nadzor
Ukoliko se zateknete u našim prostorijama, biti ćete obaviješteni putem naljepnica i obavijesti o Video nadzoru, koji se koristi u svrhu zaštite ljudi i imovine, intelektualnog vlasništva i sigurnosti oreme. Osobni podatak koji se prikuplja je video snimka. Podatke koje nam pruži sam ispitanik (osoba na koju se podaci odnose), obrađujemo u razdoblju od 6 (šest) mjeseci, a i kasnije samo ako tako bude određeno posebnim ugovorom ili pozitivnim zakonskim propisima ili ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku.

Za promidžbene nagradne igre i nagradni natječaji
povremeno organiziramo nagradne igre i nagradna natjecanja. Osobne podatke koje prikupljamo na ovaj način obrađujemo isključivo u svrhu realizacije nagradne igre, odnosno natjecanja (npr. objava imena dobitnika za kontaktiranje dobitnika, dostave nagrade i sl.). Za sudjelovanje u nagradnoj igri ili natječaju potrebni su nam vaše ime i prezime, e-mail, kontakt telefon i adresa za dostavu nagrade. Isto tako od Vas možemo tražiti dodatne informacije koje će biti definirane pravilima nagradne igre ili natječaja (npr. broj računa od kupljene robe ili sl.). Prikupljene podatke brisati ćemo nakon isteka 6 mjeseci od dana objave dobitnika.

Za nagradne igre obrađujemo i one vaše osobne podatke koji su nužni kako bismo ispunili obaveze koje su propisane zakonom.
Zadržavamo pravo anonimnosti prikupljenih osobnih podataka i upotrebe takvih podataka. Koristit ćemo podatke van okvira Politke samo kada su anonimni.
Mogli bismo obraditi Vaše osobne podatke u dodatne svrhe, ali da su u skladu s prvobitnom svrhom  za koju su prikupljeni podaci. Da bismo to uradili, osiguravamo slijedeće:

 • veza između svrhe, konteksta i prirode osobnih podataka je pogodna za daljnju obradu;
 • daljnja obrada ni na koji način neće nauditi Vašim interesima i
 • uvijek bi postojala određena zaštita za obradu.

Uvijek ćemo Vas Obavijestiti o daljnjoj obradi i svrsi.

Marketing
Vaše osobne podatke možemo prikupljati i upotrebljavati za marketing putem e-pošte, telefona i pošte.

Možemo vam poslati određene marketinške komunikacije (uključujući elektroničku marketinšku komunikaciju postojećim kupcima) ako je to u našem legitimnom interesu da to učinimo u svrhe marketinga i razvoja poslovanja.

Međutim, uvijek ćemo dobiti vaš pristanak za usmjeravanje marketinških komunikacija tamo gdje to od nas zahtijeva zakon i ako namjeravamo otkriti vaše osobne podatke bilo kojoj trećoj strani za takav marketing.

Ako želite prestati primati marketinške komunikacije, možete nas kontaktirati u bilo kojem trenutku na kontakte navedene u nastavku ili e-poštom na navedenu mail adresu u kontaktima.

6. Tko još može pristupiti vašim osobnim podacima

Ne dijelimo Vaše osobne podatke s nepoznatima. Osobni podaci se u određenim slučajevima dostavljaju našim partnerima kojima vjerujemo s ciljem pružanja usluge ili poboljšanja korisničkog iskustva. Dijelit ćemo vaše osobne podatke sa sljedećim kategorijama trećih strana:

(a) naši pružatelji usluga i podizvođači, uključujući, ali ne ograničavajući se na davatelje platformi i dobavljače tehničke podrške i usluga;

(b) javna tijela, službe;

(c) tvrtke koje nam pomažu u našim marketinškim, reklamnim i promotivnim aktivnostima;

(d) analitičarima i pružateljima usluga koji nam pomažu u poboljšanju i optimizaciji naše web stranice.

Radimo samo s partnerima za obradu (Izvršiteljima obrade) temeljem ugovora,  koji su svoje poslovanje uskladili s GDPR-om i koji su u mogućnosti pružiti adekvatan nivo zaštite vaših osobnih podataka. Vaše osobne podatke prosljeđujemo trećim stranama ili javnim službenicima samo kada smo u zakonskoj obavezni to napraviti. Vaše osobne podatke bismo mogli otkriti trećim stranama, samo ako ste dali suglasnost ili postoji druga pravna osnova za to.

7. Kako štitimo vaše podatke

Činimo najbolje da čuvamo Vaše osobne podatke kao sigurne. Koristimo sigurne protokole za komunikaciju i prijenos podataka (kao što je HTTPS). Koristimo se anonimnošću i pseudonimima, gdje je prikladno. Nadgledamo naše sisteme za moguće ranjivosti i napade.

Iako dajemo sve od sebe, mi Vam ne možemo garantirati potpunu sigurnost informacija. Međutim, obećavamo da ćemo obavijestiti nadležne tijela u slučaju kršenja podatka. Također, obavijestit ćemo i vas ako postoji prijetnja za vaša prava ili interese. Poduzet ćemo sve razumne mjere, kako bismo spriječili kršenja sigurnosti i pružit ćemo pomoć nadležnim tijelima, ako do kršenja dođe.

Glavni rizik obrade vaših osobnih podataka jest ako su izgubljeni, ukradeni ili zlouporabljeni.

To bi moglo dovesti do toga da se vaši osobni podaci nalaze u rukama nekog drugog tko bi ih mogao lažno koristiti ili javno ustupiti vaše podatke koje biste radije zadržali privatnima.

Zalažemo se za zaštitu osobnih podataka od gubitka, zlouporabe, objavljivanje, promjena, neovlaštenog pristupa, nedostupnosti i uništavanja i poduzima sve razumne mjere opreza za zaštitu povjerljivosti osobnih podataka, uključujući primjenu odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera.

Organizacijske mjere uključuju fizičku kontrolu pristupa našim prostorijama, provođenje internih politika i educiranje zaposlenika kao osiguranje povjerljivosti koja se kao obveza nalaže našim zaposlenicima i trećim stranama.

Tehničke mjere uključuju zahtijevanje zaporki za pristup našim sustavima, upotrebu enkripcijskog i antivirusnog softvera i dr..
Ustupanjem vaših osobnih podataka nama, vaši osobni podaci mogu se prenijeti putem interneta. Iako ulažemo sve napore da zaštitimo osobne podatke koje nam pružate, prijenos informacija putem interneta nije potpuno siguran. Stoga, potvrđujete i prihvaćate da vam ne možemo garantirati sigurnost vaših osobnih podataka koji se prenose na našoj web stranici i da je svaki takav prijenos na vlastiti rizik. Nakon što primimo vaše osobne podatke, koristit ćemo stroge postupke i sigurnosne značajke za zaštitu od neovlaštenog pristupa.
Ako smo vam za korištenje naše stranice dali (ili ste sami izabrali) lozinku koja vam omogućava pristup vašem mrežnom računu, odgovorni ste za čuvanje lozinke. Stoga vas molim da s nikime ne dijelite lozinku.

Ne pružamo usluge izravno djeci ili proaktivno prikupljamo njihove osobne podatke. Međutim, u nekim slučajevima, kada proizlazi iz zakonskih propisa ili ugovornih odnosa, daju nam se i podaci o djeci. Podaci u relevantnim dijelovima ove Politike vrijede za djecu kao i za odrasle.

8. Čuvanje osobnih podataka

Vaše osobne podatke ne čuvamo duže nego što je potrebno u svrhe u koje se osobni podaci obrađuju. Trajanje čuvanja osobnih podataka ovisi o datumu, svrsi u koje ih prikupljamo i koristimo i / ili prema potrebi u skladu s važećim zakonima i uspostavi, ostvarenju ili obrani naših zakonskih prava. Naša politika rokova čuvanja temelji se na sljedećim kriterijima:

(a) na zakonskim propisima koji propisuju rokove čuvanja;

(b) ugovornim odnosima kojima je ugovoreno trajanje;

(c) prestanku svrhe zbog koje su podaci prikupljeni;

(d) trajanju sudskih ili drugih istovrijednih postupaka pred nadležnim tijelima;

(e) legitimnom interesu voditelja obrade.

Ako imate bilo kakvih upita u vezi s našoj Politici o čuvanju podataka, molimo kontaktirajte nas na dolje navedene kontakt podatke.

9. Kolačići i druge tehnologije koje koristimo

Koristimo kolačiće i/ili slične tehnologije kako bismo pratili kretanje korisnika i sakupljali informacije o korisnicima. Ovo se radi u cilju poboljšanja korisničkog iskustva.

Kolačić je mali tekstualni dokument sačuvan u Vašem računalu. Kolačići skladište informacije koji pomažu da stranice rade. Možete kontrolirati svoje kolačiće na nivou pretraživača. Izbor da onemogućite kolačiće mogu ometati upotrebu određenih funkcija.

Koristimo kolačiće u sljedeće svrhe:

 • Potrebni kolačići – ovi kolačići su Vam potrebni kako biste koristili važne funkcije na našoj stranici, kao što je prijavljivanje. Ovi kolačići ne skupljaju nikakve osobne informacije.
 • Analitički kolačići – ove kolačiće koristimo kako bismo pratili upotrebu i performanse naše stranice i usluga.
 • Reklamni kolačići – ovi kolačići se koriste za isporuku reklama koje su Vam relevantne i u skladu s Vašim interesima. Dodatno, koriste se kako bi ograničili broj koliko ste puta vidjeli reklamu. Najčešće su smješteni na stranici od strane reklamne mreže uz dozvolu operatora stranice. Ovi kolačići pamte da ste posjetili stranicu i ta informacija se dijeli s drugim tijelima, kao što su oglašivači. Često su ciljanje i reklamni kolačići u vezi sa funkcionalnošću stranice, koje pružaju druga tijela.

10. Web stranice trećih strana

Naše web stranice povremeno mogu sadržavati veze na web stranice kojima upravljaju treće strane, uključujući partnerske mreže. Imajte na umu da se ova politika o privatnosti odnosi samo na osobne podatke koje prikupljamo putem naših web stranica ili koje primamo iz izvora treće strane, i ne možemo biti odgovorni za osobne podatke o vama koji su prikupljeni i pohranjeni od trećih strana.
Web stranice trećih strana imaju svoje uvjete i pravila o privatnosti, te biste ih trebali pažljivo pročitati prije nego što pošaljete osobne podatke na ovim web stranicama. Ne podržavamo, niti na bilo koji drugi način prihvaćamo bilo kakvu odgovornost za sadržaj takvih web stranica trećih strana ili odredbe trećih strana u njihovim uvjetima ili pravilima.